Ochrona środowiska

Sprzęt elektroniczny, po zużyciu, nie może być wyrzucony wraz z innymi,zwykłymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go w punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRONICZNYM PRZYCZYNIA SIĘ DO OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ZDROWIA LUDZI. ZAKAZ WYRZUCANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO RAZEM Z INNYMI ODPADAMI POCHODZĄCYMI Z GOSPODARSTWA DOMOWEGO.

 

Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej 2002/98/EC oraz stosownymi przepisami wprowadzającymi wżycie Dyrektywę w krajach UE, sprzęt elektroniczny, po zużyciu,nie może być wyrzucany wraz z innymi,zwykłymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji szkodliwych substancji oraz recyklingu, użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego produktu w punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.W celu uzyskania informacji należy zwrócić się do władz lokalnych, jednostek oczyszczania miasta lub sprzedawcy detalicznego.

 


Informacje dotyczące punktów zbierania zużytego sprzętu można uzyskać na stronach internetowych gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Działamy zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawie o bateriach i akumulatorach informując jednocześnie, iż właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.


Chcąc wyrzucić elektrośmieci lub baterie bezpośrednio do środowiska naturalnego Pamiętajmy jak groźne są skutki takiego zachowania. W przypadku baterii, które zawierają takie metale ciężkie jak kadm, ołów, rtęć nikiel przyczyniamy się do zagrożenia własnego zdrowia i życia, gdyż po ich zużyciu uwalniają się do środowiska.


KADM - jego toksyczne działanie polega na zaburzaniu czynności nerek, zmianach nowotworowych, chorobie nadciśnienia.
OŁÓW- ma silne właściwości mutagenne, neurotoksyczne i kancerogenne.
RTĘĆ - jest pierwiastkiem silnie toksycznym, natomiast NIKIEL w dużym stężeniu może uszkodzić błony śluzowe, powodując reakcje alergiczne.

W związku z tym zbierajmy zużyte baterie do oddzielnych pojemników. Pamiętajmy o ukrytych bateriach. Wyrzucając do kosza zepsuty pilot, zabawkę, zegar sprawdź, czy nie ma w nich baterii. Przekazujmy zużyte baterie do jednego z punktów Odzysku w swojej gminie. W ten sposób zadbasz o środowisko, w którym żyjesz.

Nasz numer GIOŚ: E0014257WZBW

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl